A NAGYHÉT RENDJE

NAGYSZERDA (április 16.)
18h Lamentáció, Jeremiás siralmai
NAGYCSÜTÖRTÖK (április 17.)
7h Laudes (reggeli zsolozsma).
18h Ünnepélyes szentmise az Utolsó vacsora emlékére.
19.30-20h Lamentáció, Jeremiás siralmai.
20-22h Csendes virrasztás.
22-23h Közös szentóra, közben gyóntatás.
NAGYPÉNTEK (április 18.)
7h Laudes (reggeli zsolozsma).
14.30 Rózsafüzér
15h Keresztút Jézus kereszthalálának órájában, utána gyóntatás.
18h Főistentisztelet az Úr szenvedésének emlékére („csonkamise”). Passió, nagy egyetemes könyörgések, kereszthódolat, szentáldozás. Utána Lamentáció.
NAGYSZOMBAT április 19.)
7h Laudes (reggeli zsolozsma).
8-18h Szentsír látogatás.
HÚSVÉT ÉJSZAKÁJA (április 19. szombat)
19.30 Húsvéti vigília. Tűzszentelés, gyertyagyújtás, Exsultet, olvasmányok, a Dicsőség és az Allelúja visszaadása, a keresztségi fogadalom megújítása, szentmise, körmenet.
HÚSVÉT VASÁRNAPJA (április 20.)
7.30, 10, 18h Szentmisék, utána ételszentelés.
HÚSVÉTHÉTFŐ (április 21.)
10h Ünnepi szentmise.Megosztás:

TAVASZI KIRÁNDULÁS

Május 17-én, szombaton buszos kirándulásra indulunk Pannonhalma-Győr úticéllal. Pannonhalmán bemutatják az apátságot, a bazilikát, az altemplomot, a könyvtárat és a gyűjteményeket. Ebéd után megyünk Győrbe, ahol a Zichy Ferenc Látogatóközpont fogad minket. Itt vezetéssel meglátogatjuk a bazilikát (Szent László herma, Könnyező Szűzanya kegykép), annak múzeumát, Apor püspökről szóló kiállítást, a Győri Egyházmegye kincstárát és könyvtárát, a Múzeumházat és a toronykilátót.
Részvételi költség: felnőtteknek: 4800 Ft, gyerekeknek 4000 Ft.
Az MKPK közleménye a választásokról

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tavaszi ülésén az alábbi közleményt fogadta el a választások kapcsán.
Az idén sorra kerülő országgyűlési, önkormányzati és európai uniós választásokon való részvételre bátorítjuk a katolikus hívőket. Érezzük át annak jelentőségét, hogy a választások révén tevőlegesen, felelősen és méltó módon részt vegyünk hazánk, szűkebb közösségünk és Európa sorsának alakításában. Az előttünk álló lehetőségeknek megfelelően járuljunk hozzá a következő időszak feladatainak megvalósításához.
Budapest, 2014. március 6.
Magyar Katolikus Püspöki KonferenciaMegosztás:

Iskolai hit- és erkölcstan órák

Kedves Szülők, Lányok és Fiúk!

Második éve kap helyet a tanrendben a heti erkölcstan oktatás. Jó hír, hogy az erkölcstan helyett választhatod a többet nyújtó hit- és erkölcstan órát.
Ebben a választásban próbál segítségedre lenni az alábbi összeállításunk!


Alpha kurzus

Plébániánkon az elmúlt években több érdeklődő ismerkedett keresztény hitünkkel vagy frissült meg benne 11 estén keresztül egy baráti vacsora után előadást hallgatva, majd kiscsoportos beszélgetésben segítve egymást. Idén is indul Alpha kurzus, várunk mindenkit, aki még nem merte vagy tudta komolyabban megismerni, elmélyíteni a hitét. Környezetünkben is ajánljuk utat kereső rokonainknak az Alphát!
Jelentkezni a plébánosnál lehet személyesen vagy levélben .
Kérjük, imáikkal is támogassák az evangelizációt!
A könyvtár nyitva tartása

Könyvtárosunk Nagy Mária. A templom külső előteréből nyíló Avilai Szent Teréz Könyvtárban elsősorban lelkiségi könyvek találhatóak, valamint szépirodalmi és történelmi kötetek.
Látogatható minden kedden 17.30-18h között, illetve előzetes egyeztetés alapján (telefon: 30/319-5169).
Rózsafüzér kör

Minden hónap első vasárnapján találkoznak azok, akik vállalják, hogy napi egy tized szentolvasó elimádkozásával kapcsolódnak be a plébánia közös imaláncába. Délután 4 órakor a felső hittanteremben vár mindenkit imatalálkozóra Tóthné Gabi, ahol közös imádság, rózsafüzér titkok kiosztása ("titokcsere") és beszélgetés lesz.
A liturgiáról

Állás, ülés a misén
Még az Eucharisztia évében, a Belvárosban dugtuk össze a fejünket öt templom papjai: jó lenne egységesíteni a misén az ülés, állás rendjét. Akkor egyhangúan úgy döntöttünk, hogy a római misekönyvben előírt és nemzetközi gyakorlatban elterjedt rendet vesszük alapul: állunk a mise elejétől a könyörgés végéig (Uram irgalmazz és Dicsőség alatt is), és az Alleluja alatt. A 2012-es esztendő, ha anyagiakban nem is várható bőnek, de nagylelkűek most is lehetünk: adjuk oda azt a legfeljebb 3-4 percet, amit e két miseének alatt állunk (legtöbb járműre legalább ennyit várunk állva, vagy a közért pénztáránál): állva dicsérjük az Urat!

Béke rítus
A ministráns táborból hazaérkezve újabb gesztussal gyarapítottuk szentmiséinket. A misében a pap Krisztus békéjét kívánja és küldi a híveknek. Most ez érzékelhetőbb lett azáltal, hogy 2-4 ministráns kézfogás formájában ezt leviszi a hívekhez. A gesztus értelme az, hogy nem csak mi "békülünk", hanem inkább Krisztus békéjét kapjuk meg az oltártól, és adjuk tovább egymásnak. Ezért jó lenne, ha a pad szélén ülők továbbadnák társaiknak.

Az áldozásról ...
Már korábban is írtunk róla: a pap áldozása végén a csengetés arra hív, hogy jöjjünk ki áldozni. Ezzel szemben nem szép gyakorlat, amikor a pap már az oltár előtt várja, hogy meginduljanak végre az áldozók, akik aztán ilyenkor kapkodva, zavart rendetlenséggel jönnek. Jöjjünk ki idoben, fejlődjünk fel két oszlopba és áldozzunk nyugodtan!

Ádám atya