Húsvéti lelkinap
a karmelita nővéreknél

Melegszik az időjárás, éled a természet. Ne csak a ruhatárunkat frissítsük fel, hanem lelki világunknak is nyissunk ablakot.

melegszik az idő
Istent látni mindenkiben,
Istent szolgálni mindenkiben,
Istent szeretni mindenkiben. (kármelita szerzetesnők vezérgondolata)

Helyszín:
Kármelita nővérek újpesti háza (1044 Budapest, Fóti út 35/b.)
A Karmelita nővérek gyönyörűen felújított rendházába látogatunk, megismerhetjük a szerzetesek világát, betekintést nyerünk mindennapjaikba és intézményeikbe. (A szerzetesnők a kolostor mellett bölcsődét (Lisieuxi Kis Szent Teréz Bölcsőde) és óvodát (Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda) tartanak fenn.)

Időpont:
2016. április 16. Szombat 9-16 óra között
Találkozunk a templom előtt 9 órakor, visszaérkezés 16 óra körül.

Program:
Elmélkedés, játék, imádság, beszélgetés, korosztályoknak megfelelően. Gyerekeket, felnőtteket, idősebbeket egyaránt szeretettel várunk.

Hoznivaló:
Nyitott szív, jókedv, ebédre hideg harapnivaló gyalogosoknak (tömegközlekedéshez) bérlet vagy 4 vonaljegy; autósoknak gépkocsi.Imádság az Irgalmasság Szentévére

Urunk, Jézus Krisztus, aki megtanítottál minket, hogy irgalmasak legyünk, mint a mennyei Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az őt is látja; mutasd meg nekünk arcodat és mi üdvözülünk.
Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátáson és az irgalmasságon keresztül mutatja meg: add, hogy az Egyház a világban a te látható arcod legyen, az ő Uráé, aki dicsőségesen feltámadt.
Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat általa, hogy az Irgalmasság Jubileuma az Úr kegyelmi éve legyen, és egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat. Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt tőled, aki élsz és uralkodol, az Atyával és a Szentlélekkel örökkön örökké. Ámen.
Jubileumi búcsú elnyerésének feltételei

Az Irgalmasság éve alkalom mindannyiunk számára az őszinte bűnbánatra, a megtérésre, és Isten irgalmas szeretetének közvetítésére a ránk bízottak felé!
A jubileumi búcsú elnyerésének feltételei:
1. Mindazok a hívek, akik megtérésük vágyának jeleként elzarándokolnak a szentévi kapukhoz, melyeket a székesegyházakban vagy a megyéspüspök által meghatározott más templomokban nyitnak meg, illetve akik a négy nagy római bazilika valamelyikébe zarándokolnak, szentgyónásukat elvégezték és szentmisén vesznek részt, továbbá elmondják a Hiszekegyet és imádkoznak a pápáért és a pápa szándékára;
2. Akik idősek, betegek és többnyire nem tudják elhagyni a lakásukat, elnyerik a teljes búcsút, ha megáldoznak, vagy ha a tömegtájékoztatási eszközök révén kapcsolódnak be a szentmisébe és a közös imádságba;
3. Akik börtönben vannak, még ha megérdemelten is, elnyerhetik a búcsút a börtön kápolnájában, ha van ilyen, vagy valahányszor átlépik a saját börtöncellájuk kapuját és imádságban a Mennyei Atyához fordulnak, mert Isten irgalma átalakíthatja szívüket.
Szentévi kapuk megnyitása főegyházmegyénkben

Főegyházmegyénkben december 13-án, vasárnap három helyszínen kerül sor a szentévi kapu ünnepélyes megnyitására. Erdő Péter bíboros úr a budapesti Szent István-bazilikában 10 órakor kezdődő szentmisében, Snell György püspök úr az Esztergomi Főszékesegyházban a 10 óra 30 perckor kezdődő szentmisében, Cserháti Ferenc püspök úr a Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilikában a 10 óra 30 perckor kezdődő szentmisében nyitja meg a szentévi kaput.
Az Irgalmasság Rendkívüli Jubileuma
a pápai bulla átadása

Április 11-én, szombaton a vatikáni bazilikában délután fél 6-kor Ferenc pápa vezette Húsvét második vasárnapjának első vesperását, abból az alkalomból, hogy felolvassa és átadja az Irgalmasság Rendkívüli Jubileumát meghirdető Bullát.
A jubileum 2015. december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, a II. Vatikáni Egyetemes Zsinat lezárásának 50. évfordulóján kezdődik.
A lezárásra 2016. november 20-án, vasárnap, Krisztus Király ünnepén kerül sor.


Forrás: Vatikáni Rádió