GYŰJTÉST HIRDET A KARITÁSZ
A FÖLDRENGÉS SÚJTOTTA NEPÁL MEGSEGÍTÉSÉRE

Az utóbbi több mint 80 év legnagyobb, 7,9-es erősségű földrengése rázta meg Nepált. A halottak és sebesültek száma már több ezer és napról napra nő. Százezrek kényszerültek sátortáborokba és komoly nehézséget okoz az ivóvíz és az élelmiszerek biztosítása. A súlyos helyzetet a rossz higiéniai körülmények tovább nehezítik. Ferenc pápa testvéri szolidaritást sürgetett a katasztrófa sújtotta emberek megsegítése érdekében. A Caritas Nepál a katasztrófa kezdetétől segíti az áldozatokat. Bekapcsolódva a Nemzetközi Karitász munkájába, a Katolikus Karitász gyűjtést hirdet az áldozatok megsegítéséért.

A 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal támogatják a Karitász Nepálban végzett munkáját.

Elkülönített bankszámlán is várjuk az adományokat:

Katolikus Karitász
Raiffeisen Bank Zrt. 12011148-00124534-00900004
A közlemény rovatba kérjük beírni: „Nepál”

Külföldről:
Raiffeisen Bank Zrt.
S.W.I.F.T.: UBRTHUHB
IBAN: HU85 1201 1148 0012 4534 0090 0004

Segítsen, hogy segíthessünk!

Katolikus Karitász

Az Irgalmasság Rendkívüli Jubileuma
a pápai bulla átadása

Április 11-én, szombaton a vatikáni bazilikában délután fél 6-kor Ferenc pápa vezette Húsvét második vasárnapjának első vesperását, abból az alkalomból, hogy felolvassa és átadja az Irgalmasság Rendkívüli Jubileumát meghirdető Bullát.
A jubileum 2015. december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, a II. Vatikáni Egyetemes Zsinat lezárásának 50. évfordulóján kezdődik.
A lezárásra 2016. november 20-án, vasárnap, Krisztus Király ünnepén kerül sor.


Forrás: Vatikáni Rádió


Vasárnapi zsolozsma

Minden vasárnap fél tízkor reggeli zsolozsmát, laudest imádkozunk. Várunk rá mindenkit, hogy együtt imádkozva készüljünk a szentmisére.IMÁDSÁG A SZENT CSALÁDHOZ A SZINÓDUSÉRT

A Püspöki Szinódus III. Rendkívüli Közgyűlése október 5-e és 19-e között ül össze, hogy a következő témáról tárgyaljon: "A családdal kapcsolatos lelkipásztori kihívások az evangelizáció összefüggésében".
Imádkozzuk a Ferenc pápa által írt imádságot a szinódus sikeréért.

Jézus, Mária és József,
bennetek szemléljük
az igaz szeretet csillogását,
hozzátok fordulunk bizalommal.

Názáreti Szent Család,
tedd a mi családjainkat is
a megélt közösség és az imádság helyévé,
az Evangélium hiteles iskolájává,
kicsiny család-egyházzá.

Názáreti Szent Család,
add, hogy a családoknak ne kelljen többé megtapasztalniuk
az erőszakot, a bezártságot, a megosztottságot;
és akiket megbántottak vagy megbotránkoztattak
hamarosan megvigasztalódhassanak és meggyógyuljanak.

Názáreti Szent Család,
add, hogy a következő Püspöki Szinódus
mindenkiben újraélessze annak tudatát,
hogy a család szent és sérthetetlen,
Isten tervének ékköve.

Jézus, Mária és József,
halljátok meg és hallgassátok meg könyörgésünket.