POZSGAI ZSOLT:
CSODÁK KOLDUSA

PINCESZÍNHÁZ, 2016. SZEPTEMBER 19. 19 ÓRA
Felolvasószínházi változat
A csodák olykor megfejthetők. Olykor Isten megnyilatkozásai bennünk, melyet azok vesznek észre, akik képesek önmagukkal beszélő viszonyban lenni. Képesek felfedezni a mindőnkben ott lakó istenséget. És azt mások szolgálatába állítani. Szent Márton csodáitól szóló dráma erről a bennünk lakozó lehetőségről beszél. Nem feledve azt, hogy egész létezésünket, földi életünket neki köszönhetjük. Szent Márton útja egyben bemutatása egy ellentmondásos, forrongó történelmi korszaknak is. Az emlékévben a bennünk levő, de sokszor még önmagunk számára is láthatatlan lehetőségekről érdemes és kell beszélni. Most a színpadon.

Az előadás ingyenes, de regisztráció szükséges az erika.szegedi@pinceszinhaz.hu emailcímen!"SZEGÉNYSÉG (H)ARCAI"
FOTÓPÁLYÁZAT A KATOLIKUS KARITÁSZ JUBILEUMI ÉVÉBEN

A Katolikus Karitász – Caritas Hungarica és az Egyházmegyei Karitász szervezetek a Katolikus Karitász jubileumi éve alkalmából fotópályázatot hirdetnek "Szegénység (h)arcai" címmel.
A pályázat célja, hogy a résztvevők a fényképezés művészi eszközével bemutassák a körülöttük érzékelt, általuk megtapasztalt szegénységet, a szegénységben élő embereket, valamint megmutassák a segítés lehetőségeit, a Katolikus Karitász karitatív tevékenységét és kifejezzék a téma iránti érzékenységüket.

Foto pályázat


Imádság az Irgalmasság Szentévére

Urunk, Jézus Krisztus, aki megtanítottál minket, hogy irgalmasak legyünk, mint a mennyei Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az őt is látja; mutasd meg nekünk arcodat és mi üdvözülünk.
Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátáson és az irgalmasságon keresztül mutatja meg: add, hogy az Egyház a világban a te látható arcod legyen, az ő Uráé, aki dicsőségesen feltámadt.
Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat általa, hogy az Irgalmasság Jubileuma az Úr kegyelmi éve legyen, és egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat. Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt tőled, aki élsz és uralkodol, az Atyával és a Szentlélekkel örökkön örökké. Ámen.
Jubileumi búcsú elnyerésének feltételei

Az Irgalmasság éve alkalom mindannyiunk számára az őszinte bűnbánatra, a megtérésre, és Isten irgalmas szeretetének közvetítésére a ránk bízottak felé!
A jubileumi búcsú elnyerésének feltételei:
1. Mindazok a hívek, akik megtérésük vágyának jeleként elzarándokolnak a szentévi kapukhoz, melyeket a székesegyházakban vagy a megyéspüspök által meghatározott más templomokban nyitnak meg, illetve akik a négy nagy római bazilika valamelyikébe zarándokolnak, szentgyónásukat elvégezték és szentmisén vesznek részt, továbbá elmondják a Hiszekegyet és imádkoznak a pápáért és a pápa szándékára;
2. Akik idősek, betegek és többnyire nem tudják elhagyni a lakásukat, elnyerik a teljes búcsút, ha megáldoznak, vagy ha a tömegtájékoztatási eszközök révén kapcsolódnak be a szentmisébe és a közös imádságba;
3. Akik börtönben vannak, még ha megérdemelten is, elnyerhetik a búcsút a börtön kápolnájában, ha van ilyen, vagy valahányszor átlépik a saját börtöncellájuk kapuját és imádságban a Mennyei Atyához fordulnak, mert Isten irgalma átalakíthatja szívüket.
Szentévi kapuk megnyitása főegyházmegyénkben

Főegyházmegyénkben december 13-án, vasárnap három helyszínen kerül sor a szentévi kapu ünnepélyes megnyitására. Erdő Péter bíboros úr a budapesti Szent István-bazilikában 10 órakor kezdődő szentmisében, Snell György püspök úr az Esztergomi Főszékesegyházban a 10 óra 30 perckor kezdődő szentmisében, Cserháti Ferenc püspök úr a Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilikában a 10 óra 30 perckor kezdődő szentmisében nyitja meg a szentévi kaput.
Az Irgalmasság Rendkívüli Jubileuma
a pápai bulla átadása

Április 11-én, szombaton a vatikáni bazilikában délután fél 6-kor Ferenc pápa vezette Húsvét második vasárnapjának első vesperását, abból az alkalomból, hogy felolvassa és átadja az Irgalmasság Rendkívüli Jubileumát meghirdető Bullát.
A jubileum 2015. december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, a II. Vatikáni Egyetemes Zsinat lezárásának 50. évfordulóján kezdődik.
A lezárásra 2016. november 20-án, vasárnap, Krisztus Király ünnepén kerül sor.


Forrás: Vatikáni Rádió